O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 243

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

připojení Nového Města na Mor.a uvedených obcí do kraje Brno. Jsou to: 1) Přípis městského výboru KSČ v Novém Městě na Mor. ze dne 26.10.1948 ministerstvu vnitra, ÚV KSČ v Praze a krajském výboru KSČ v Brně. 2) Přípis úřadujícího místopředsedy KSČ v Novém Městě na Mor. generálnímu tajemníkovi KSČ v Praze ze dne 16.XI.1948 : 3) Přípis klubu KSČ při ONV v Novém Městě na Mor.ze dne 17.XI.1948(odeslání tohoto přípisu bylo zamítnuto těsnou většinou členů užšího výboru okresního vedení KSČ). 4) Memorandum 33 obcí ze 18.XI.1948 zaslané ministerstvu vnitra, ÚV KSČ v Praze a krajskému výboru  KSČ v Brně a v Jihlavě. 5) Opis memoranda zaslán 16.12.1948 kanceláři presidenta republiky. 6) Opis článku zabaveného nákladu čís.42 z r.1948 Naše Horácko.(Článek zněl takto: ,,V rámci připravované reorganizace lidové národní správy, která bude záležet zejménav zavedení krajského zřízení místo dosavadního zemského, má být podle neoficiálních zpráv náš novoměstský správní okres přičleněn ke kraji Jihlavskému. Mimoto se uvažuje o rozdělení správního okresu novoměstského tak, že soudní okres bystřický by připadal k nově zřízenému ONV v Nedvědici a soudní okres novoměstský k ONV ve Městě Žďáře, k němuž by byl připojen též soudní okres přibyslavský).Když na žádný z těchto přípisů neobdrželi odesílatelé žádnou odpověď, byla na to upozorněna kancelář presidenta republiky, ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, ÚV KSČ v Praze, KNV v Jihlavě, KNV v Brně a předseda kontrolního orgánu KSČ, poslanec Kapoun v Brně. Na poslední přípis nedošla odpověď; pouze kancelář presidenta republiky oznámila MNV v Novém Městě na Mor., že postupuje tento přípis ministerstvu vnitra k dalšímu jednání.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková