O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 242

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vnitřní správy vykonaly krajské politické orgány, které vzaly na sebe úkol projednávat přímo s činiteli místní správy veškeré požadavky a náměty v této věci."
        Dovolujeme si podotknouti, že tímto správným způsobem, jak p. ministr výše uvádí, nebylo o rozdělení okresu Nové Město na Mor. jednáno ani s jedním místním Národním výborem a KSČ všech 151 obcí bývalého okresu Nové Město na Mor. dokonce představitel nejvyšší představitel lidové správy na bývalém okrese Nové Město na Mor.předseda ONV Houf prohlásil v zasedání okresního Národního výboru na sjezdu zástupců MNV všech 151 obcí bývalého okresu i v předsednictvu okresního vedení KSČ, že s ním o rozdělení okresů a přeložení sídla okresů úředně nikdo nejednal. O možnosti předělení soudního okresu Nové Město na Mor.do kraje Brno byla zmínka v krajinském týdeníku Naše Horácko čís.42 ze dne 22,listopadu 1948. Celý náklad čísla byl právě pro tuto zmínku zabaven. Ministerstvo vnitra může si svými orgány zjistit u všech obcí bývalého okresu Nové Město na Mor., že s nimi o začlenění jich do okresu a kraje nikdo nejednal, že se jich na požadavky, zájmy a náměty z hlediska veřejné správy nikdo neptal a že se obce o začlenění do okresů dověděly ústním podáním a úředně po vyhlášení zákona o krajském zřízení.
        A právě tento nezájem úředních a stranických orgánů o mínění místních Národních výborů a stranických orgánů v jednotlivých obcích vedl městský výbor KSČ v Novém Městě na Mor., že žádal, aby s ním bylo o osudu Nového Města na Mor.jednáno. Ke KSČ a MNV v Novém Městě na Mor.připojily se pak místní Národní výbory, místní akční výbory a KSČ 32 obcí soudního okresu Nové Město na Mor. V přípisech, které v opise přikládáme, jsou sneseny všechny důvody pro

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková