O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 241

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

organisace a okresního vedení KSČ v Novém Městě na Mor., B. Plevu, člena městského výboru KSČ a MNV v Novém Městě na Mor.
         Prosíme o laskavé vyřízení přípisu a zůstáváme s pozdravy Práci čest a Pětiletce zdar.

         Posledním písemným dokledem úsilí Nového Města na Mor.dosáhnout připojení k Brněnskému kraji je žádost místního Národního výboru o provedení revise hranic krajů Brno – Jihlava, zaslaná 26.března 1949 ministerstvu vnitra v Praze. Zní takto: ,,Zákonem ze dne 24. prosince 1948 č.280 Sb.bylo Nové Město na Mor. včleněno do okresu Město Žďár, kraj Jihlava. S odvoláním na §5 lit.b/zákona o krajském zřízení dovolujeme si zdvořile žádati o zrušení začlenění Nového Města na Mor. do okresu Žďár – kraj Jihlava a žádáme o začlenění našeho města do kraje Brno. Žádost odůvodňujeme následovně.
         V začlenění Nového Města na Moravě do okresu Město Žďár kraj Jihlava bylo rozhodnuto bez vědomí místního Národního výboru a KSČ  v Novém Městě na Mor., ba dokonce proti jejich vůli. Rovněž většina obcí soudního okresu Nové Město na Mor. byla připojena do okresu, který jim nevyhovuje.
         Dovolujeme si poukázati na úvodník p. ministra vnitra Noska v Rudém právu ze 19.ledna 1949, kde píše doslovně:,,Konečný návrh nové územní organizace okresů v českých zemích je výsledkem dlouhého a nikterak lehkého politického jednání v krajích a plodem poctivého přezkoumání všech místních požadavků a zájmů z hlediska veřejné správy. Velmi cennou práci při přípravě návrhu na novou územní organizaci

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková