O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 240

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

      informoval gen.tajemníka KSČ Slánského úřsdující místopředseda městské organizace v Novém Městě na Mor.zvláštním přípisem.
4) Městský výbor KSČ v Novém Městě na Mor.spolu s MNV a MAV a MNV, MAV a KSČ 32 obcí soudního okresu Nové Město na Mor.zaslal UV KSČ v Praze, ministerstvu vnitra a presidiu vlády v Praze žádost o připojení těchto 33 obcí ke kraji Brno.
5) Ověřený opis této žádosti byl dne 12. prosince zaslán kanceláři presidenta republiky a krajskému výboru KSČ v Brně a v Jihlavě.
      Na všechny tyto přípisy a žádosti, vyplývající z vážného úmyslu přispěti objektivními informacemi záležitosti tvoření nových okresů a začlenění jich do krajů, nedostala městská organizace v Novém Městě na Mor.odpověď. Naopak, není naprosto respektován životní zájem velikého počtu obcí okresů, které jsou začleněny do okresů a krajů těmto obcím naprosto nevyhovujícím. Připomínky jsme učinili v dobré víře, že poslouží odpovědným činitelům při řešení velmi závažného problému. Máme za to , že nesprávným rozhodnutím o dělení okresu bude velmi podvázán hospodářský i politický život zdejších obcí, nehledě k finanční stránce problému, který sám o sobě zasluhuje pozorné úvahy ministerstva financí.
      Městský výbor KSČ poukazuje znovu na tuto záležitost a dovoluje si žádat, aby všechny připomínky a žádosti městského výboru KSČ v Novém Městě na Mor.byly laskavě projednány.
      Pro objektivní posouzení věci navrhujeme J. Orla, poslance za KSČ, předsedu okresního vedení strany, Fr. Dostála, členaÚV a krajského vedení strany, místopředsedu okresního vedení a člena rady ONV v Novém Městě na Mor., M.Šajnara, místopředsedu okr.vedení strany a místopředsedu měst.výboru v N.Městě na Mor., J. V. Plevu, kulturního patrona zdejšího okresu, dr.A.Šicha, člena výboru městské

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková