O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 24

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

14. 6. Malá úcta, prokazovaná českým obyvatelstvem německým vlajkám přinutila zemského presidenta Cahu (přirozeně na příkaz z vyšších úředních míst německých) k vydání vyhlášky, v níž znova a velmi důrazně vyžadována náležitá úcta říšskými i protektorátním vlajkám. Dodatek, nařizující, aby vlajky vyvěšované k výzdobě domů při slavnostních příležitostech byla na noc uschovávány, jasně svědčil o tom, že české obyvatelstvo, když nemohlo jinak, alespoň strháváním o hanobením německých vlajek, prováděným obyčejně za tmy, dávalo na jevo, jak opravdu cítí a jak je ,,nadšeno“ okupantským režimem.

21.6.  Na schůzi městského zastupitelstva schválena účetní uzávěrka za rok 1939. Řádné příjmy vykázány obnosem 883.697,25 Kč, řádné výdaje 878.112,30 Kč, hotovost 5.584.95 Kč. V hospodaření mimořádném stránka příjmová ve výši 876.030.10 Kč rovnala se stránce výdajové. V téže schůzi projednán a schválen rozpočet na rok 1941, vykazující řádnou potřebu vy výši 747.071 Kč, úhradu 408.388 Kč. Schodek 338.683 bude uhrazen 200% přirážkou k domovní dani činžovní a 400% přirážkou k daním ostatním. Úhrada přirážková vynese 181.886 Kč. O úhradu nekrytého schodku ve výši 156.797 Kč bude požadován zemský vyrovnávací fond. V téže schůzi jednáno také o provedení kanalizace v ulici Žďárské, kterou hodlá okres vydláždit. Podány dvě nabídky: jedna na 338.808,33, druhá na 377.222,24 Kč. Veterinární agendu městského úřadu vede od 1. 6. 1940 MUDr. Evžen Novotný, rodák ze Žďáru a abiturient novoměstské války. Zastupitelstvo vzalo na vědomi tuto změnu ve vedení veterinární agendy a stanovilo novému veterináři měsíční odměnu vy výši 600 Kč jako finanční zhodnocení vedlejšího zaměstnání. Hlavním jeho příjmem zůstává jeho soukromá prakse.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda