O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 239

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vyřízena. Žádost podepsal předseda okresního sboru předsedů MNV v Novém Městě na Mor. další podpisy a úřední razítka připojili předsedové místních akčních a Národních výborů a předsedové místních organizací KSČ z obcí Rokytno, Studnice, Sněžné, Daňkovice, Kuklík, Kadov, Krátké, Blatiny, Fryšava, Tři Studně, Vlachovice, Hodiškov, Bohdalec, Bobrůvka, Horní Bobrová, Podolí, Hlinné, Řečice, Pohledec, Koníkov, Odranec, Olešná, Křídla, Jiříkovice, Radešínská Svratka, Dlouhé, Nová Ves, Petrovice, Nové Město na Mor., Maršovice, Radňovice a Slavkovice. Opis žádosti poslán 12. prosince 1948 krajskému výboru KSČ v Brně.
        16. prosince 1948 poslal výbor městské organizace KSČ v Novém Městě na Mor.přepis kanceláři prezidenta republiky tohoto obsahu. ,,Výbor městské organizace KSČ v Novém Městě na Mor.projednal ve své řádné schůzi dne 13. prosince 1948 o tvořenní nových okresů z dosavadního okresu Nové Město na Mor.a dovoluje si upozornit ne to,že není dbáno přání obyvatelstva velmi četných obcí okresu, které žádají o připojení ke kraji Brno, zatím co mají být připojeny ke kraji Jihlava. Máme za to, že při dělení okresu dochází k chybným závěrům, které jsou důsledkem nedostatečných informací, k čemuž uvádíme:
1) Nebyli v plné míře slyšeni znalci politické, hospodářské, kulturní a komunikační situace okresu, čehož důsledkem je pak nesprávné rozhraničení krajů Jihlava a Brno, probíhající dosavadním okresem Nové Město na Mor. Žádost 33 obcísoudního okresu Nové Město na Mor.,aby byly připojeny ke kraji Brno, zůstala až dosud bez povšimnutí.
2) O důležitých okolnostech, které měly být brány v úvahu při dělení okresu, uvědomila městská organizace v Novém Městě na Mor.ústřední výbor strany v Praze, krajský výbor KSČ v Brně a ministerstvo vnitra v Praze přípisem z 1. XI. 1948.
3) O důležitých okolnostech, které měly být brány v úvahu při dělení okresu,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková