O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 238

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

        Obce soudního okresu Nové Město na Mor.mají s městem Jihlavou velmi špatné železniční i silniční spojení. Naproti tomu je s městem Brnem železniční i silniční spojení velmi dobré. Od nepaměti jsou naše obce s městem Brnem spojeny politicky, hospodářsky i kulturně. Máme za to, že po této stránce v případě připojení k Jihlavě byl by život v každém směru podvázán. Tvůrcové krajského zřízení měli jistě na mysli takovou úpravu krajského zřízení, která by vyhověla všem obcím kraje a která by zaručovala všestraný rozvoj připojených obcí.
        Dále si dovolujeme upozorniti, že v Novém Městě na Mor. je budován průmyslový podnik Chirana, který bude zaměstnávat 800, později 1500 dělníků. Připojením Nového Města ke kraji Jihlava bude o tyto dělnické kádry velmi ochuzen ryze zemědělský soudní okres Bystřice nad Pern. I po této stránce má krajské zřízení na mysli takové okresy, které by měly dostatečně silné dělnické kádry.
       Musíme bohužel také konstatovat, že ve Městě Žďáře i v Novém Městě na Mor.je velmi silně zakořeněn lokální patrialismus. Úpravou okresu se jen posílí. Není třeba skrývat, že Nové Město na Mor., které je okresním městem, bude nesprávnou úpravou nových okresů pro další práci, i politickou, velmi znechuceno a že bude s Městem Žďárem žít trvale ve velmi napjatém poměru. Myslím si, že není důvodů, proč by nemohla být hranice předpokládaného nového okresu posunuta pouze o 7 km, aby dosáhla hranic soudního okresu Nové Město na Mor.
        Upozorňujeme současně, že klub členů KSČ při ONV v Novém Městě na Mor.se usnesl dne 16. listopadu 1948, aby celý soudní okres byl připojen ke kraji Brno.
         Na důkaz souhlasu s touto žádostí připojujeme své podpisy a věříme, že vůle lidu bude respektována a jeho žádost kladně

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková