O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 237

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

18. listopadu poslali ústřednímu výboru KSČ a ministerstvu vnitra žádost o připojení obcí soudního okresu novoměstského ke kraji Brněnskému zástupci organizací KSČ, místních akčních výborů a místnich Národních výborů. Žádost zněla takto: ,,Podepsaní zástupci KSČ, místních akčních a místních Národních výborů obcí soudního okresu Nové Město na Mor.vítají usnesení vlády ČSR o tvoření krajského zřízení, děkují všem, kteří na reorganizaci samosprávných svazků pracovali. Dovolují si však požádati odpovědné činitele, aby při reorganisaci bylo dbáno hlasu lidu, a mají pro to následující požadavek: Žádáme, aby podepsané obce soudního okresu Nové Město na Mor. byly připojeny ke kraji Brno. Svou žádost dovolují si následovně odůvodniti.
   Při úpravě krajského zřízení má býti pol. Okres Nové Město na Mor. rozdělen na dvě části. Celý soudní okres Bystřice nad Pern.a část soudního okresu Nové Město na Mor. má býti připojen ke kraji Brno, druhá část soudního okresu Nové Město na Mor.a celý soudní okres Město Žďár má býti připojen ke kraji Jihlava. Toto řešení nepovažují zástupci podepsaných samosprávných orgánů a organizací KSČ za správné.
   Okresní vedení KSČ v Novém Městě na Mor. při projednávání připomínek k pětiletému plánu usneslo se jednomyslně, aby celý politický okres Nové Město na Mor. byl připojen ke kraji Brno. Toto usnesení bylo také zasláno krajskému výboru KSČ v Brně. Došlo-li okresní vedení KSČ v v Novém Městě na Mor.k tomuto rozhodnutí s ohledem na celý okres, tím spíše je na místě náš požadavek, aby ke kraji Brno byla připojena ta část okresu, která je v každém ohledu s Brnem spjata.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková