O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 236

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

síly. Z okresu Žďárského nikoho nezíská, poněvadž velké průmyslové podniky ve Městě Žďáře a v Zámku Žďáře všechny síly okresu potřebují a v budoucnu budou potřebovat. Továrna na léčebnou mechaniku v Novém Městě na Mor.potřebuje vedle obyvatelstva okresu též pracovníky v přilehlých  blízkých obcích Bystřicka, což by při různých krajích přirozaně naráželo na určité obtíže.
7) I po stránce kádrové jeví se přivtělení okresu novoměstského ke kraji Brněnskému výhodné. Okres Žďár se svým vyvinutým průmyslem bude míti dostatečné kádry a kádry z Novoměstska posílí kádry v Bystřici nad Pern., který je povýce okres zemědělský.
8) Konečně nutno vzíti v úvahu, že tímto řešením odstranila by se rivalita a nezdravé soutěžení mezi Městem Žďárem a Novým Městem. Rovněž stranické politice by toto řešení prospělo. Opačné řešení stranickou politiku na okrese bezesporně poškodí, což jistě nemají v úmyslu plánovatelé.
  Jsme pevně přesvědčeni, že pro toto odůvodněné řešení najdeme pochopení netoliko v kraji Brněnském a Jihlavském, ale že je uzná i ministerstvo vnitra, jemuž bude záležeti na tom, aby při konečném řešení bylo co nejvíce spokojenosti na okrese, což je podmínkou zdárné další budovatelské práce.
   Den před odesláním tohoto přípisu (16.listopadu) obrátil se v této záležitosti soukromým dopisem generálnímu tajemníkovi KSČ poslanci Rudolfu Slánskému místopředseda městské organizace KSČ v Novém Městě na Mor. Miroslav Šajnar. Objasnil v něm celou situaci a uvedl všechny důvody komunikační, národohospodářské a politické, které mluví pro ponechání okresu v Novém Městě na Mor.a v kraji Brněnském. Zdůraznil hlavně stranicko politickou stránku případu a projevil přání, aby byl slyšen hlas lidu a konečné rozhodnutí aby mu vyhovovalo.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková