O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 235

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jsou připojeny k hospodářskému družstvu v Rožné, tam mají přirozený spád.
3) Okres Město Žďár, který má opět přirozený spád do Čech a k Jihlavě, tvořil by se soudním okresem Přibyslav a přilehlými obcemi okresu Polná, na který okres Havlíčkův Brod nemá zájem, dostatečně velký celek pro samostatný okres.

4) Že toto řešení by odpovídalo skutečným poměrům, je jasné též z toho, že sokolstvo okresu Město Žďár bylo vždy připojeno župě Havlíčkově v Čechách kdežto sokolstvo z okresu Nové Město na Mor. patřilo vždy k župě Pernštejnské na Moravě.

5) Okres novoměstský je ve státním plánování označen jako okres rekreační. Po této stránce je téměř úplně odkázán na Brno a k Jihlavě nemá žádných vztahů. To platí v prvé řadě o lyžařství. Proto Nové Město bylo vždy příslušníkem lyžařské župy brněnské a nikdy župy Českomoravské vysočiny. Brněnské kluby pořádají většinu závodů na Novoměstsku a vypravovaly vždy zvláštní vlaky s lyžaři do Nového Města. Proto je nutno býti s nimi v nejužším styku. Jihlavsko, které má své lyžařské středisko na Čeřínku, nebude k nám míti nikdy spád. Rovněž turistický ruch na Novoměstsku je odkázán téměř výhradně na turisty z Brněnska. Když pak pouhá okolnost, že ZNV v Brně má v Zubří u Nového Města pro své zaměstnance ozdravovnu, stačila, aby obec Zubří, jejíž katastrální hranice je jeden a půl km od Nového Města, byla připojena ke kraji Brno, jak je v projektu, je tím oprávněnější žádost celého okresu, pro kterou se staví tolik důvodů. Ostatně připomínáme, že od hranic Zubří na hranice obce Slavkovice, která je již v soudním okrese Žďár, jsou pouhé 4 km.

6) Roztržení politického okresu, jak je připravované, byla by továrna léčebné mechaniky v Novém Městě na Mor., která po Novém roce začne pracovat, zbavenu svého nutného zázemí, z něhož by čerpala pracovní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová