O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 234

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

17. listopadu 1948 poslal klub komunistů při ONV v Novém Městě na Mor. ve věci připojení soudního okresu N. Město na Moravě ke kraji brněnskému ministerstvu vnitra, krajskému vedení KSČ v Brně, krajskému vedení KSČ v Jihlavě a ústřednímu výboru KSČ přípis tohoto znění: „ Klub komunistů při ONV v Novém Městě na Mor. projednal ve své plenární schůzi konané dne 15.listopadu t.r. otázku připravovaného zřízení krajů a usnesl se 38 proti 16 hlasům požádati příslušné činitele v případě, že nebude vyhověno žádosti okresu, aby celý politický okres novoměstský byl připojen ke kraji Brněnskému, byl alespoň soudní okres Nové Město na Mor. ke kraji Brněnskému připojen. Svoji odůvodněnou žádost podporuje těmito skutečnostmi:
1) Po stránce dopravní je celý okres příznivě napojen na Brno. Vlaky jsou vypravovány tak, že každý obyvatel okresu může pohodlně za jeden den vyříditi své záležitosti v Brně a vrátit se domů. Do Jihlavy by vyřizování trvalo nejméně dva dny, což je veliká ztráta časová i hospodářská. První ranní vlak vyjíždí pravidelně z Města Žďáru a večerní vrací se opět z Havlíčkova Brodu pouze do Města Žďáru s výjimkou některých dnů v týdnu, a všechny snahy a pravidelné spojení z Nového Města zůstaly bezvýsledné. Obyvatelstvo severní části okresu má z Jimramova má přímé autobusové spojení do Brna a zpět, a obyvatelstvo jižní části okresu z Bobrové autobusové spojení do Rožné a vlakem do Brna. K Jihlavě přímého spojení na Žďár není. Při dopravě auty přichází v úvahu, že silnice k Jihlavě jsou poměrně ve špatném stavu a v zimě pro sněhové závěje zhusta nesjízdné.
2) Po stránce obchodní jsou všichni obchodníci okresu téměř výhradně svými nákupy odkázáni na Brno a také skutečně vše opatřují v Brně a nic v Jihlavě. Náš okres po stránce zásobování je velikou komorou pro zásobování Brna, což nutno opět vzíti v úvahu. Jižní obce okresu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová