O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 233

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Městskému výboru je známo, že ministerstvo vnitra zaslalo všem místním a okresním Národním výborům návrh k reorganizaci lidové správy. Okresní Národní výbor v Novém Městě na Mor. tuto záležitost ani v radě ani v plénu neprojednával a připomínek neučinil, ač jiné okresy připomínky učinily. Uvádíme tuto okolnost proto, že předpokládáme, že by členové rady v této souvislosti pojednali také o nedílnosti okresu a jeho začlenění do příslušného kraje. V důsledku toho vzniká u členů městské organizace v Novém Městě na Mor. dojem, že roztržení okresu bylo záměrně připravováno, o čemž svědčí i ta okolnost, že MNV v Městě Žďáře zařadil do svého 5L plánu stavbu budovy pro ONV již před delší dobou a někteří samosprávní a političtí činitelé v Bystřici nad Pern. měli rovněž připravenou budovu městské spořitelny pro ONV. Stranické organizace v N. Městě na Mor. nepřikládaly těmto pověstem patřičné váhy, a proto také nepodnikaly žádné kroky. Byly si vědomy závaznosti výše uvedených argumentů, které mluví pro udržení celistvosti okresu.
Vedení městských organizací KSČ v Novém Městě na Mor. přihlížejíc ke všem důvodům politickým, národohospodářským a komunikačním, školským, kulturním a zdravotním, domnívá se, že zodpovědní činitelé byli záměrně mylně informováni. V důsledku toho dochází k dělení okresu, což městská organizace KSČ nepovažuje za správné a účelné a žádá projednání celé úpravy okresu Nové Město na Moravě za přítomnosti samosprávných a politických činitelů celého okresu N. Město na Mor.
Předkládáme tento rozklad okres. výboru KSČ v N. Městě na Mor. k objektivnímu projednání a po projednání krajskému a ústřednímu výboru KSČ jakož i ministerstvu vnitra na vědomí. M. Šajnar, v.r., místopředseda.“

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová