O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 232

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

umělci a vědci.
Po stránce politické je okres Nové Město na Moravě vysoce zanedbaný a neuvědomělý a byl reservoirem fašistických rejdů v minulé i přítomné době. Toto vědomí vedlo i odpovědné politické činitele a národohospodáře k tomu, aby v Novém Městě byly postaveny průmyslové podniky. S budováním průmyslu přišly by do N. Města dělnické kádry, které by i v této věci zjednaly jasno. Proto také ZNV v Brně rozhodl, aby pro nejbližší dobu byla postavena továrna léčebné mechaniky v Novém Městě na Mor., která bude zaměstnávat 800 a později více dělníků. Zřízení okresu se sídlem v Nedvědici předpokládá se připojení Bystřicka k tomu okresu a části Tišnovska, a byl by vybudován okres se slabými dělnickými kádry. Štěpánov má 150 dělníků, Vír 120 a Ujčov 60 dělníků. Přilehlé části Tišnovska až na Nedvědici nemají vůbec průmysl. Zrušením tišnovského okresu přejde jeho průmyslová část do okresu Brno – venkov, který se tím po stránce kádrové nesmírně posílí. Máme za to, že úprava okresu má být organizována tak, aby byly vytvořeny okresy se silnými dělnickými kádry, což při vytvoření nedvědického okresu nelze předpokládat, a konstatujeme, že tento vysoce politický důvod, který hrál tak významnou roli při tvoření okresu Město Žďár, byl zde pominut. V důsledku zřízení velkého slévárenského podniku ve Městě Žďáře by pravděpodobně nedošlo k rozšíření železáren ve Štěpánově, čímž by trvale bylo zamezeno růstu dělnických kádru v nově zřízeném okrese nedvědickém. Předpokládáme, že všechny tyto důvody byly známy politickým vedoucím kraje i ostatním politickým a hospodářským činitelům. To ostatně dal najevo průmyslový referent ZNV v Brně s.dr. Hochmann, který měl na zřeteli budování okresu novoměstského jako nedělitelného kulturně-hospodářského celku.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová