O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 231

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vyžádala by si velikého nákladu. Před tentýž problém bylo by postaveno předpokládané okresní město Nedvědice, kde poměry jsou ještě složitější. Obec Nedvědice, mající 1200 obyvatel, trpí již za daného stavu velkou bytovou krizí, která by se ještě zhoršila. Nelze předpokládat, že by všechny budovy, o nichž je výše řeč, mohly býti v 5L postaveny, a nelze to předpokládat ani v nejbližším období po skončení pětiletky. Rovněž dojížděním zaměstnanců do obou míst, jednak z Nového Města a jednak z Tišnova, vznikne národohospodářská škoda ( odlučné ). Zrušením okresního Národního výboru v Novém Městě na Moravě byla by přenesena okresní národní pojišťovna do okresních měst Nedvědice a Město Žďár. Zdravotnické plánování předpokládá, že okresní národní pojišťovna bude však v místě, kde je okresní nemocnice. Důsledná zdravotnická péče bezpodmínečně předpokládá souvislost okresní národní pojišťovny, okresní nemocnice a )stavu národního zdraví v jednou místě. Tento předpoklad je dán v Novém Městě na Moravě, ale byl by porušen přenesením okresu, protože okresní nemocnici nelze do obou měst přenést. Okres Nové Město je přirozeným celkem, budovaným po staletí. Dosvědčují to komunikace, které účelně směřují z míst nejvzdálenějších v okrese do centra. Připomínáme, že v Novém Městě na Moravě byly vybudovány teprve nyní značným nákladem rozsáhlé garáže státní silniční zprávy.
I po kulturní stránce nese novoměstský okres rozrušení, protože Nové Město na Moravě jako okresní město je přirozeným kulturním střediskem Horácka. Tato okolnost našla své vyjádření v minulém století kdy jakožto v přirozeném středisku byla zde zřízena reálka. O významném kulturním středisku svědčí i to, že odtud pochází profesor olomoucké univerzity Monse, akad. sochař Jan Štursa, akad. sochař Vincenc Makovský, akad. malíři K. Němec, J. Jambor a jiní význační

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová