O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 230

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zápasu, pokud jsou ovšem k dispozici, a uvedu k tomu všechny písemné doklady, aby byly zachovány pro paměť budoucím. Sled všech událostí vyplyne ze samotných písemných dokladů, jejichž znění následuje.
26. října r. 1948 zaslal městský výbor KSČ v Novém Městě na Moravě pod číslem 12/1948 okresnímu výboru KSČ tento přípis. „ Na schůzi okresního vedení KSČ v Novém Městě na Mor. Dne 23. října 1948 zmínil se krajský instruktor s. Tomšík o krajském zřízení, žádal členy okresního vedení, aby posuzovali objektivně otázku úpravy okresu i kdyby snad byl okres rozdělen. Z toho i z jiných zpráv, které se dovídali naši členové, usoudili členové výboru městské organizace, že dojde pravděpodobně k rozdělení okresu na dvě části z nichž jedna by asi měla středisko okresní Město Žďár a druhá Nedvědici.
Ve schůzi městského výboru dne 25.X. 1948 bylo o této věci jednáno a výbor se usnesl na následujících připomínkách, které tímto před okresní vedení KSČ v Novém Městě na Mor. předkládá krajskému výboru, ústřednímu výboru KSČ a ministerstvu vnitra.
Městské vedení vítá krajské zřízení a je si vědomo, že jsou v celostátním zájmu nutné sebemenší úpravy okresu, nemůže však souhlasiti s rozdělením politického okresu Nové Město na Moravě na dvě nebo více částí z následujících důvodů.
Zřízením nového okresu se sídlem ve Městě Žďáře je postaveno Město Žďár před problém výstavby budovy ONV a všech budou dalších úřadů, které by v důsledku zřízení tohoto okresu přišly v úvahu. Mimoto muselo by se ve Městě Žďáře postaviti nejméně 50 bytových jednotek pro zaměstnance ONV a dalších úřadů. Tato výstavba

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová