O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

všeho ostatního materiálu (papíru, kostí, starých hader), jehož určitá množství se hromadila na školním dvoře, zaneřáďovala dvůr i okolí, aniž kdo pečoval o to, aby tyto ,,drahocenné suroviny“, jak o nich psaly noviny, přišly tam, kam patřily.

Sluší zaznamenat také drobnou zprávu o počasí v měsíci květnu, které se vyznačovalo i na Horácku nezvyklým chladem a velikou vlhkostí, projevující se ve velmi častých  a vydatných dešťových srážkách. A toto málo příznivé počasí udrželo se až do července, kterýžto měsíc byl také hodně studený.

6. 5. Znova vydána říšským protektorem Neurathem přísná vyhláška, v níž pohroženo trestem smrti každému, u něhož by se našly střelné zbraně, třaskaviny nebo střelivo.

18. 5. Vylepena Neurathova vyhláška, vyzývající ke sbírce na Německý Červený kříž. Výsledek byl nevalný, poněvadž se právem nikomu nechtělo odvádět peníze pro ty, kdož byli našimi utiskovateli a nepřáteli. Postiženi byli hlavně státní zaměstnanci, jimž byl nařízený příspěvek ,,dobrovolně“ stržen z platu na prvního v měsíc, ať chtěli nebo nechtěli.

28.5. Městským zastupitelstvem doporučena ke schválení žádost jednoty Orla v Novém Městě na Moravě o udělení kinematografické licence. Tím byl učiněn krok ke zřízení druhého biografu ve městě, a tím dány i předpoklady ke zvýšení úrovně filmových představení. Nutnost dalšího školení zemědělské mládeže z Novoměstska vedle městské zastupitelstvo k rozhodnutí, zřídit v Novém Městě na Moravě lidovou školu hospodářskou. Učitelské síly bude platit stát. Obec se zavázala platit čištění místností, otop a světlo.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda