O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 229

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

20. XII. Oslava 69. narozenin generalissima Stalina, uspořádaná v sokolovně odbočkou svazu Čsl. sovětského přátelství. Slavnostní proslov měl profesor Pšír z Brna. Dvě čísla orchestrální, provedená žáky reálného gymnasia, solové ruské písně, smyčcový kvartet a recitace vhodně doplnila pořad.
Začátkem prosince způsobila jinovatka a námraza veliké škody na stromech, které musely skoro týden vzdorovat těžkému sněhovému obalu. Hlavně břízy byly těžce postiženy a pak řada topolů na silnici k Pohledci.

V závěru vylíčení událostí které se odehrály v našem městě během uplynulého roku, pokládám za nutné zmínit se podrobněji o závažné věci, která se pronikavým způsobem dotkla našeho města i všeho jeho obyvatelstva. Je to zrušení bývalého politického okresu novoměstského, roztržení jeho správní oblasti na obě části, z nichž jedna připadla nově zřízenému okresu ve Městě Žďáře a druhá okresu v Bystřici nad Pernštejnem a s tím souvisící přestěhování všech okresních úřadů z Nového Města do nových středisek okresů. Aby budoucí generace, které přijdou po nás a nepochybně si budou klást otázku, jak se mohlo stát, že sto let trvající okres se sídlem v Novém Městě byl zrušen, a zda odpovědní činitelé v zájmu města i obyvatelstva vykonali všechno, čeho bylo pro udržení okresního úřadu v našem městě zapotřebí, měly objektivní obraz, jak se věci sběhly, a nabyly přesvědčivé jistoty, že se město včele se svými představiteli bránilo tomuto svému snížení i poškození všemi prostředky a s největším úsilím, vylíčen fakta celého obranného

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová