O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 228

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nádrže a pro stavbu vlečky a spojovací silnice od zastávky k Chiraně. Čestným občanem města jmenován průmyslový referent ZNV dr. Hochmann za zásluhy o hospodářské povznesení města. V druhé části schůze podali všichni referenti zprávy o činnosti svých oborů, připravené pro hovory s občany, jichž se však dostavil pouze nepatrný počet. Zprávy podali: předseda MNV, vodovodní referent A. Částek ( bude nutno zachytit nové prameny u Vlachovic a rozdělit město na dva okruhy, napájené jednak ze Studnic, jednak z Vlachovic), zásobovací referent Fr. Padalík, zemědělský referent Josef Petr ( město splnilo dodávku chlebového obilí na sto procent, splní i dodávku brambor a krmného obilí; dodávka vajec vázne pro mor drůbeže a vysoký předpis, o jehož snížení bude žádáno ) a bytový referent Jaromír Doležal, který oznámil rozšíření bytové komise na čtyři členy a naléhavou potřebu pěti bytů.
6. XII. Promluvil v sokolovně rektor Masarykovy university a poslanec KSČ dr. František Trávníček O třicetiletém vývoji Československé republiky. Projev se konal za veliké účasti i zájmu publika r řad KSČ i bezpartijních.
18. XII. Přednesl průmyslový referent ZNV dr. Hochman v sokolovně přednášku Pětiletka – naše cesta k socialismu, uspořádanou městskou organizací KSČ. Přivítal jej předseda MNV Jiří Musil, který mu při této příležitosti odevzdal umělecky provedený diplom čestného občanství města. Za poctu od města, kterého si váží jako kulturního střediska okresu i Vysočiny, dr. Hochman srdečnými slovy poděkoval místnímu Národnímu výboru i všemu občanstvu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová