O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 227

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v sokolovně vzpomínkový večer s přednáškou dr. Miloše Souška, s písněmi sborovými i solovými, recitacemi a recitačním pásmem, provedeným žáky gymnasia a nacvičeným profesorem Josefem Mikulcem, a čísly orchestrálními, která připravil prof. Antonín Rovenský. Slavnost ukončena státní hymnou československou a sovětskou.
21. XI. Na schůzi zástupců členů odbojových složek z první i druhé světové války ( Čsl. obec legionářská Sdružení čsl. partyzánů, Svaz osvobozených politických vězňů a Svaz národní revoluce ) provedeno sloučení všech těchto složek v jednotnou organizaci Svazu bojovníků za svobodu ( SŘS), Sloučení pověřen přípravný výbor v čele s Frant. Librou, řídícím učitelem z Pohledce.
23. XI. Vzpomenuto narozenin presidenta republičky Kl. Gottwalda. Za společné schůze místního Akčního a Národního výboru poslán presidentu republiky pozdravný telegram. Dále jednomyslně rozhodnuto, aby jménem presidentovým byla pojmenována nová čtvrt za sokolovnou. Večer zazpívána v přeplněném sále sokolovny všemi účastníky Píseň práce, po níž následoval pořad, složený z čísel zpěvních ( sbor žáků školy národní a gymnasia ), sborová recitace pásma z knihy Kl. Gottwalda Deset let, nacvičené prof. Jos. Mikulcem a provedené žáky gymnasia, a klavírního kvartetu. Politické dílo a presidentův význam zhodnotila poslankyně Syrovátková a předseda MHV dr. Arnold Šich.
24. XI. Konána plenární schůze místního Národního výboru. Rozhodnuto vykoupit potřebné pozemky na stavbu retenční

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová