O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 225

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

svědčil o stavu stavebních prací silničních a pozemních. Byl přivítán na hranicích okresu ve Městě Žďáře. Prohlédl si silnici Žďár – Nové Město a staveniště továrny na léčebnou mechaniku, kde se mu dostalo od ředitele továrny a stavby vysvětlení. Večer se shromáždili na Medlově zástupci Nového Města, Města Žďáru a Bystřice nad Pern. a přednesli p. ministrovi požadavky svých měst. Odpověděli na ně vysocí úředníci ministerstva přesnými informacemi o stavu dvouletky i plánech pětiletky i o tom, co může okres očekávat ke splnění v pětiletce. Výsledky porady zhodnotil nakonec sám p. ministr techniky zdůrazněním vhodného plánování s přesně dohodnutým programem, spravedlivě rozděleným pro všechny části okresu.
Druhý den si prohlédl p. ministr stavby domů pro zaměstnance nemocnice, stavbu kotelny a zařízení nemocnice, náčrtky plánů nových pavilonů interního, dětského a porodnického, pak stavbu měšťanské školy a sokolský stadion. Prohlídkami dalších úseků silnic a přehrady u Víru a večeří v Novém Městě tato pracovní návštěva ministra techniky ukončena.
Ku konci měsíce října vykonány přípravné práce k organizování stavebního a bytového družstva v Novém Městě na Mor., které by opatřovalo svým méně zámožným členům zdravé a levné byty tím, že by na vlastní účet stavělo obytné a nájemní domy a opatřovalo vhodné pozemky. Ustavující schůze se konala 11. listopadu. Předsedou zvolen traťmistr Jiří Musil a pokladníkem Josef Husák. Přihlásilo se sedmdesát členů.
24.X.  Novoměstská mládež provedla národní pracovní směnu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová