O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 224

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

prapory a téměř ve všech výkladních skříních obchodů byly busty nebo obrazy zemřelého presidenta, který vyplnil svůj život velikou prací za politické osvobození našeho národa a bojem za pokrok, lidskost, demokracii a mír.
14. IX. Konána za poměrně malé účasti vzpomínková oslava výročí úmrtí presidenta T.G.Masaryka. Zahájil ji okresní osvětový inspektor Sýkora. Potom žáci gymnasia přednesli pásmo z citátů a textů, vybraných z Masarykova duchovního odkazu prof. Jos. Mikulcem. Dvě hudební čísla, přednesená žáky gymnasia, pořad vhodně zahájila i ukončila.
24 .IX. Zemřel po operaci obecní sluha a ponocný Bedřich Smejkal, svědomitý, pečlivý, klidný a poctivý zaměstnanec úřadu MNV, jemuž do posledních chvil života věrně a obětavě sloužil.
30. IX. Svaz čsl. sovětského přátelství a okresní osvětová rada vzpomněly desátého výročí Mnichova. Recitovány dvě vhodné básně a o významu důležitých tragických událostí z konce měsíce září r.1938 promluvil okresní osvětový inspektor Jos. Sýkora. Výstrahu před novým Mnichovem vyslovil okresní knihovní inspektor Mir. Hošpes.
6. X. Provedena změna v lesním a kulturním referátu MNV, který po Jos. Večeřovi převzal jednak Boh. Pleva ( kulturní ), jednak Mil. Messenský ( lesní ).
7. a 8. X. Navštívil okres a město ministr techniky ing. dr. Em.Šlechta. Byl pozván okresním Národním výborem, aby se pře–

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová