O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 223

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

8. IX. V dopoledních hodinách vypukl z nezjištěné příčiny oheň ve stodole rolnice Fr. Pohankové v Nečasově ulici čís.18. Shořela stodola s úrodou a hospodářskými stroji a okolní chlévy. Včasným zásahem hasičských sborů z města i okolí podařilo se oheň brzy lokalizovat.
12. IX. Konány slavnosti církve českobratrské evangelické u příležitosti padesátého výročí postavení a posvěcení chrámu Páně, dedikace nové farní budovy a posvěcení nové části rozšířeného hřbitova. Při dopoledních bohoslužbách, jichž se zúčastnilo množství věřících ze sboru farního, filiálního sboru v Blažkově i ze sborů sousedních, kázal synodní senior dr. Josef Křenek. Po dalších modlitbách následovaly slavnostní projevy synodního kurátora dr. Ant. Boháče, seniorátního kurátora Josefa Ondry, zástupce okresního Národního výboru Františka Dostála, zástupce MNV Jiřího Musila a duchovních ze sousedních sborů v Německém, Rovečném, Sázavě a v Daňkovicích. Výklad o stavebních pracích, o vybudování nové fary a o rozšíření hřbitova podal senior Václav Kejř. Odpoledne se shromáždilo množství věřících na hřbitově, jehož novou část posvětil dr. Josef Křenek. Ke hrobu budovatele chrámu seniora Josefa Dobeše položen věnec. Množstvím účastníků a vysokou duchovní náplní se slavnosti novoměstských evangelíků pěkně vydařily.
14. IX. V den pohřbu druhého presidenta republiky dr. Edvarda Beneše, který zemřel ve své vile v Sezimově Ústí 3. září, sešlo se v hojném počtu obyvatelstvo města se vkusně vyzdobené sokolovně ke vzpomínkové tryzně, při níž vyslechlo pietní pořad hudební a reportáž z presidentova pohřbu. Město bylo vyzdobeno smutečními

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová