O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 222

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Tatíčka, poslankyně Syrovátkové, okres. školního inspektora Šajnara o slovenském národním povstání a kulturního patrona okresu, spisovatele J. V. Plevy. Zástupcům obcí, které se přihlásily k nadplánu, odevzdány diplomy. Scéna zrušení roboty se nekonala pro nedostavení se některých účinkujících z Ujčova. Večerní veselicí, nejlépe z celé slavnosti navštívenou, dožínkové slavnosti zakončeny.
6. IX. Konána schůze pléna místního Národního výboru. Schváleno na ní sjednání další výpůjčky u městské spořitelny ve výši 1,200.000 Kčs na stavbu dvanácti nových bytových jednotek. Někteří smluvní obecní zaměstnanci převedeni do regulovaného služebního poměru. Pro stavbu okresního dětského domova opatřen náhradní pozemek v blízkosti jatek. Na zvýšený náklad na vydláždění náměstí se vypůjčí u spořitelny částka 500.000 Kčs. Ing. architektu Škardovi zadán projekt vnitřního zařízení pro novostavbu školy. Usneseno zadat projekt na zřízení retenční nádrže, vzniklé spojením rybníků Cihelského a Klečkovce, a na zachycení nových pramenů pro městský vodovod a vypůjčit k tomu účelu jeden milion KČS u městské spořitelny. Ve schůzi rady MNV však rozhodnutí o zadání projektu vnitřního zařízení pro měšťanskou školu arch. Škardovi stornováno, protože vzorné projekty vypracuje Pedagogický ústav.
Začátkem září reorganizován Okresní akční výbor NT, který má nyní dvacet členů. Předsedou je politický tajemník KSČ z Nového Města Theodor Vinkler. Členy z Nového Města jsou Fr. Zástěra, dr. R. Šich, Josef Mitáš, Gustav Suchý, Karel Voneš, Věra Šteflová, Sylv. Dvořák a tajemník SČM Frant. Večeřa.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová