O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 221

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

profesor gymnázia v Zábřehu František Hradecký.
22.VII. Za zásluhy na poli kulturního sblížení mezi Polskem a Československem byl v den polského státního svátku velvyslancem Polské republiky v Praze vyznamenán novoměstský spisovatel, básník a překladatel z polštiny, dr. Josef Svítil – Karník řádem Komandérského kříže Osvobození Polska.
29.VIII. Konala se okresní dožínková slavnost. V deset hodin dopoledne odešel průvod s hudbou na staveniště Chirany za zastávkou k položení základního kamene ke stavbě továrny. Zde předseda MNV Jiří Musil přivítal zástupce ministerstva vnitra, techniky a průmyslu a průmyslového referenta zemského Národního výboru dr. Hochmana z Brna, který se velmi zasloužil o to, aby závody léčebné mechaniky ( běžný název pro obyvatele našeho města je ovšem Chirana ) byly vybudovány v našem městě. Ten svém projevu zdůraznil úsilí vlády pomoci krajům hospodářsky slabým a vyzval všechny, kdož se na stavbě podílejí, aby vynaložili největší úsilí, aby byla továrna co nejdříve uvedena do chodu. Po projevu zástupce ministerstva techniky ing. M. Tejce přečten pamětní list, graficky vyzdobený malířem K. Němcem, a vložen do schránky v základním kameni, načež po poklepech a zahrání státní hymny slavnost skončena. Obecenstva se sešla málo, což působilo trapně, poněvadž neúčastí dokumentován nezájem o veliké hospodářské dílo, které má pomoci městu i kraji.
Odpoledne se konala na hřišti u sokolovny dožínková slavnost. Předcházel jí nepříliš početný průvod městem a na hřišti zahajovací proslovy zástupce ministerstva zemědělství, křídelského rodáka Josefa Pelikána ml., místopředsedy Jednotného svazu čes. zemědělců rolníka

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová