O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 220

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

12. VI. Jednomyslnou volbou Národního shromáždění zvolen třetím presidentem Československé        republiky dosavadní předseda vlády Klement Gottwald, rodák z Dědic u Vyškova, přední bojovník komunistické strany a dělnické třídy ve vítězném zápase za politickou svobodu našeho národa a sociální svobodu všech pracujících.

13. VI. Uspořádán v našem městě slet dorostu a členstva sokolské župy pernštejnské, který se v každém ohledu plně vydařil. Za krásného, třebas k večeru trochu chladného počasí proběhl celý slavnostní den na vyzdobeném a nově upraveném sokolském stadionu. Dopoledne byly zkoušky. Odpoledne prošel městem od nemocnice na stadion mohutný průvod, kde vztyčena státní vlajka, jíž všichni cvičící i návštěvníci vzdali hold. Proslovů tentokrát nebylo. Jednotlivá čísla měla dosti rychlý spád. Předvedena sletová prostná všech cvičebních složek, promísená vložkami lehkoatletickými a ukázkami sokolského táboření. Výsledný dojem všech cvičení byl přes některá menší nedopatření velmi pěkný. Prostná cvičilo přes 500 mužů, 600 žen, 450 dorostenek a 400 dorostenců ( všechna čísla jsou zaokrouhlena). V průvodě šlo 1250 okrojovaných sokolských příslušníků s prapory a standartami. Cvičení přihlíželo přes tři tisíce diváků. Organizace sletu byla velmi dobrá.

Začátkem července provedeno sloučení městské spořitelny a hospodářskou záložnou. Společné úřadovny jsou v moderních místnostech spořitelny, vedoucím úředníkem je Jaroslav Rýdl. Jsou tedy nyní v našem městě dva peněžní ústavy, spořitelna a pobočka Živnostenské, dříve Moravské banky.

Koncem školního roku jmenován ředitelem gymnasia dosavadní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová