O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rozhodnuto, že druhému řídícímu učiteli bude obec platit příbytečné ve výši 450 Kč ročně. Dále schválen zastupitelstvem městský regulační plán, vypracovaný ing. V. Šírem a K. Mrkvičkou, a rozhodnuto, aby byl ihned předložen zemskému úřadu ke schválení. Vzato na vědomí, že místní školní rada zakoupila od nadačního velkostatku pozemek u sokolovny na stavbu budovy pro újezdní měšťanské školy ve výměře 6000 m2 za 120.000 Kč.

V březnu konal se ve městě lyžařský kurs vládního vojska, které bylo ubytováno v lidovém domě. Mnoha zájmu nevzbudil, poněvadž obyvatelstvu města bylo známo, jakou roli hraje a musí hrát vládní vojsko. Pro důstojnické hodnosti byli vybrání pouze ti důstojníci československé armády, kteří měli plnou důvěru Němců; mužstvo nebylo ani vyzbrojeno a mělo ho být používáno hlavně při živelních pohromách. Rozhodně tomuto vládnímu vojsku ani titul vojáků nepatřil.

11.4. Vylepeny vyhlášky, vydané společně protektorátním ministerstvem vnitra a obchodu, s jejichž podrobným obsahem seznámilo se obyvatelstvo města ze zpráv rozhlasových i novinářských, obsahující výzvu k provedení sběru kovů, jehož výtěžek měl býti věnován Hitlerovi jako dar k jeho narozeninám. Všechny přípravy k provedení sbírky mají vykonat obec. Připojeno také velké doporučení vlády o důležitosti a významu co nejlepšího výsledku této sbírky. Ve smyslu vyhlášky svolána na poradu, na kterou pozváni ti, kdož nemohli odmítnout, t. j. státní zaměstnanci a pensisté, z nichž byly vytvořeny sběrací skupiny, které sbírku prováděly. Velkého nadšení pro sbírku ovšem nebyla, a tak se lidé aspoň zbavovali věcí nepotřebných a v domácnostech překážejících. Výsledky sběru musely být velmi pečlivě zaznamenány, ale o odvoz sebraného materiálu se nikdo nestaral. A tak tomu bylo i s povinným sběrem

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda