O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 219

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sokolským cvičištím v republice. Zbývající práce byly postupně dokončovány až po župním sletu.
1. VI. Resignoval na funkci předsedy i na členství v Místním akčním výboru odborný učitel Stanislav Kotlář. Jeho nástupcem jednomyslně zvolen dr. A. Šich.  (viz str. 214, 6.IV.)
7.VI.  Resignoval na svůj úřad druhý president republiky dr. Edvard Beneš, přední bojovník za naši politickou svobodu v první i druhé světové válce. Své odstoupení odůvodnil důvody jednak zdravotními, jednak vnitropolitickými. V abdikační listině poděkoval československému lidu za důvěru a lásku, která mu vždy byla velkou posilou a kterou nikdy nezklamal, a přál republice, aby byla ušetřena všech pohrom, aby všechen lid pracoval ve snášenlivosti a v lásce, svobody aby každému přál a svědomitě jí užíval. V uznání zásluh o národ a stát přiznala mu vláda republiky doživotní prezidentský plat a propůjčila mu k doživotnímu užívání zámek v Lánech.
8.VI. Na schůzi pléna místního Národního výboru schválena účetní uzávěrka obecního hospodářství za rok 1947, vykazující na straně příjmů 3,661.397,95 Kčs, na stránce výdajů 3,607.319,60 Kčs. Největšími položkami příjmovými vedle státních přídělů ve výši 1,867.414 Kčs byly přirážky, dávky a příspěvky ve výši 1,249.053,55 Kčs, z nichž sama dávka z nápojů 444.252.70 Kčs. V mimořádném hospodaření přijato hlavně z výpůjček 15,755.550 Kčs; vydáno na opravu školy 599.712 Kčs, na úpravu náměstí 695.139,15 Kčs, na stavbu měšťanské školy 2,545.068 Kčs, na bytové jednotky 3,000.937 Kčs, na rozšíření vodovodu 250.000 a na zakoupení pozemků a budov 228.653 Kčs.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová