O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 218

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

bylo jednotných kandidátních listin, bílých lístků bylo 91. V politickém okrese novoměstském odevzdáno celkem 28.780 platných hlasů z nichž bylo 25.992 jednotných kandidátních listin a 2788 bílých lístků, to jest 9,68%. Za osvědčení kladného poměru novoměstského občanstva k budovatelské práci lidově demokratického režimu vyslovil Místní akční výbor všem voličstvu poděkování.
28.V.  Oslava narozenin presidenta republiky dr. Edvarda Beneše uspořádaly žákyně Sokola za pomoci svých vedoucích a žáků a žákyň páté třídy obecné školy. Proslov měl starosta místní jednoty Rudolf Musil. Ostatní pořad vyplněn recitacemi, tanečky a recitačním pásmem. Oslava neměla tentokrát ráz oficiální. Místní osvětová rada žádnou oslavu nepřipravila.
31.V. Započato s definitivní úpravou a vydlážděním Vratislavova náměstí po dokončení vydláždění prostranství před katolickou farou a budovou měšťanských škol. Nejdříve provedeno přemístění kašny se sochou Vratislava z Pernštejna, postavené v r. 1872 sochařem Dvořákem, blíže ke katolickému kostelu. Obtížnému rozebírání mohutných žulových bloků staré kašny, prováděnému sochařskou firmou Markovou z Nového Města, a budování pevných základů pro umístění kašny na novém místě přihlíženo hodně našich zvědavých spoluobčanů. Po vydláždění druhé poloviny náměstí získá konečně střed města důstojný a pěkný vzhled.
Po velmi horlivé a intensivní práci všech členů novoměstského Sokola, KSČ i ostatního obyvatelstva dokončena úprava sokolského stadionu, který svým vzhledem i vybavením patří k nejpěknějším

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová