O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 217

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

22. V.  Okresní akční výbor Národní fronty uspořádal jediný veřejný předvolební před budovou měšťanské školy, na němž k četně shromážděnému občanstvu promluvil ministr zdravotnictví P. Josef Plojhar.
Nedostatek dešťů v měsíci květnu způsobil, že vydatnost vodovodních pramenů poklesla a že ve městě nastal nedostatek vody. Místní národní výbor musel nařídit velmi přísné šetření s vodou. Poněvadž mnozí neukáznění občané vodou přímo plýtvali ( hlavně nemírním zaléváním zahrad, když měli paušál ), rozhodl se MNV zamontovat do vodovodů ve většině domů a zahrad vodoměry. Zvýšena také cena vody jednoho hektolitru ze tří na čtyři koruny, poněvadž byly prováděny na vodovodě nákladné investice a opravy.
V květnu zemřely v několika dnech za sebou tři významné osobnosti našeho města. 13. května zemřel Richard Fiala, obětavý pracovník sokolský, pokrokový a vlastenecký, člověk čestný a svědomitý, 17. května řezník a uzenář Jan Havlíček a 18. května vzorná a oblíbená učitelka dívčí školy měšťanské, Marie Svítilová.
16. V. Konal se v sále Charity okresní slučovací sjezd Komunistické strany Československa a strany sociálně demokratické za hojné účasti příslušníků obou marxistických stran. V projevech řečníků zhodnocen význam sloučení pro další politický vývoj v našem státě a probrány podrobnosti slučovacího procesu, prospěšného celému státu.
30. V. Konány volby do Národního shromáždění. Celkový počet odevzdaných hlasů byl 2063, z toho platných 1998. Z nich bylo 1907

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová