O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 216

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

deputátní, padesát ha s rybníky Medlovem a Sykovcem zůstane nadaci a zbývající pozemky získá obec, která jich použije pro účely stavební nebo k výměně za pozemky pro stavby určené.
8.V. Oslavy výročí osvobození. 8. května večer shromáždili se u budovy měšťanské školy novoměstští občané, kteří odešli průvodem na místní katolický hřbitov k hrobům padlých rudoarmějců, kde recitovány vhodné básně, zazpívána sborová píseň a proslovem zhodnocen podíl Rudé armády na našem osvobození. Ku konci pietní slavnosti zazpívána československá a sovětská státní hymna. Pokračováním byla vzpomínková oslava osvobození v sále sokolovny, kde promluvil okresní školní inspektor Vlad. Šacha. Členové hudebního spolku Smetana zahráli Dvořákovu Polonézu Esdur a Slovanský tanec čís.4 a studenty gymnasia recitovány příležitostné básně. Naše a sovětská hymna slavnost ukončily. Příštího dne konány v katolickém i evangelickém kostele děkovné bohoslužby, po nichž uspořádán průvod a položeny věnce k pomníku T.G.Masaryka a Štursova pomníku padlým a na shromáždění občanstva před budovou měšťanské školy vyslechnout slavnostní projev. U pomníku padlých stála od osmé hodiny ranní do hodiny dvanácté čestná stráž. Koncertem Horácké hudby řízené prof. Rovenským slavnost osvobození zakončena.
18.V. Místní akční výbor Národní fronty se rozhodl prohlásit naše město k volbám do Národního shromáždění za město vlastenecké, což znamenalo závazek, že všichni voliči odevzdají při volbách pouze jednotnou kandidátní listinu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová