O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 215

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

měšťanské školy. Od devíti hodin dopoledne začal se řadit na radňovické silnici u nemocnice mohutný průvod, který prošel Žďárskou ulicí, Vratislavovým náměstím, ulicí Masarykovou a kolem nádraží zpět před budovu škol. V čele velikého šestistupového průvodu nesena státní vlajka, za níž šla školní mládež se svými učiteli, pak krojované spolky (Sokol, hasiči, legionáři) a konečně občanstvo bez rozdílu politické příslušnosti. K pochodu vyhrávalo šest hudeb. Oslavný tábor lidu zahájil předseda místního AV. dr. A. Šich, hlavní projev měl předseda ústředního Národního výboru hlavního města Brna, poslanec Vladimír Matula, který mezi jinými zdůraznil hlavně radost ze společných oslav a z jednoty národa stejně jako radost  z jednoty slovanských a demokratických národů, která je zárukou míru a pokojného budování. Průvod se zúčastnilo skoro dva a půl tisíce lidí a jedenadvacet alegorických vozů. Slavnostní projev vyslechlo přes tři tisíce občanů.
1. května provedeno na základě nového organizačního uspořádání československého státního filmu a usnesení akčního výboru sloučení kina Sokol a Charita pod názvem kino Sokol Vedení pověřen dosavadní vedoucí kina Sokol Adolf Kaláb. Filmy se budou napříště promítat pouze v sále Charity.
Koncem dubna a začátkem května zahájeno předběžné řízení o parcelaci nadačního velkostatku. Hlavní zámeckou budovu ředitelskou vilu, budovu bytů pro zaměstnance a všechny lesy mimo drobnějších enkláv převezme stát, soudní budova (dům čís. 103) připadne do vlastnictví obce. Z pozemků v katastrální obci Nové Město na Moravě připadne asi deset ha zaměstnancům jako pozemky

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová