O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 214

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

6. IV. Rezignoval na předsednictví Místního akčního výboru odb. učitel Stan. Kotlář. Jeho nástupcem se stal dr. A. Šich.
17. IV. V sále sokolovny provedeno pestré a barvité pásmo taneční a hudební skupiny Maryny Hradilové z Brna s názvem Morava tančí a zpívá. Hudbou a tancem předvedeny v šesti oddílech zvyky z moravského Slovácka, jako fašaňk, dožínky, hody a pod.
21. IV. Na schůzi rady místního Národního výboru zadáno v rámci úpravy Vratislavovo náměstí přemístění kašny firmě Frant. Marek.
23. IV. Na plenární schůzi místního Národního výboru složili jeho noví členové slib věrnosti republice a provedeno schválení složení jednotlivých obecních komisí. Schválen také výkup pozemků pro staveniště Chirany a spojovací silnice k továrně a pro stavbu obytných domů u zastávky. Dům čís. 290 (starý chudobinec) prodán Frant. Maternovi s podmínkou, že do pěti let domek přestaví. Na zakoupení pozemků se uzavře výpůjčka ve výši 400.000 Kčs. Konečně jednomyslně usneseno jmenovati předsedou vlády Klementa Gottwalda čestným občanem města.
29. IV. Za hojné účasti občanstva provedena v kreslírně měšťanské školy rozprava o nové ústavě, kterou vedl okresní soudce dr. Rosenbaum.
1.V. Společná oslava Svátku práce konána obyvatelstvem všech obcí soudního okresu novoměstského na náměstí před budovou

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová