O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 213

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

29. II. Místní odbočka svazu čsl. sovětského přátelství uspořádala v sále Charity úspěšný koncert k ruské hudební tvorby pod heslem Poznáním k přátelství. Pořad ze skladeb předních ruských komponistů Čajkovského, Glazunova a Grečaninova provedlo Slovanské kvarteto z Brna a pěvkyně B. Kramešová. Velmi početná návštěva svědčila o zájmu i o dobrou hudbu komorní.
6. III. Uspořádala tělocvičná jednota Sokol oslavu výročí narozenin T.G. Masaryka. O prvním prezidentu republiky jako bojovníku za pravdu a mravnost promluvil senior V. Kejř. Ostatní pořad večera doplnily sólové recitace a zpěvní a recitační pásmo, provedené sokolským dorostem. Významného výročí vzpomněly vlastními oslavami také novoměstské školy.

Národní pracovní směny se zúčastnili se jednotlivci i kolektivy v hojném počtu jednak na stavbě spojovací silnice od nádraží k nové čtvrti Na výhledech, členové Sokola na úpravě stadionu. Celkem se směny zúčastnilo 877 dospělých občanů, kteří odpracovali 6543 hodin. K tomu třeba připočíst 297 žáků a profesorů gymnasia, kteří odpracovali 1295 hodin, 125 žákyň a učitelů odborné školy pro ženská povolání s tisícem odpracovaných hodin a 160 hodin žáků škol národních s 800 odpracovaných hodin.

1. IV. Tělocvičná jednota Sokol uspořádala manifestační sraz tělocvikářů, sportovců a obecenstva u příležitosti oslavy sjednocení československé tělovýchovy a sportu. Na shromáždění promluvil za MAV St. Kotlář, za OAV  Mir. Šajnar, za Sokol Sylv. Dvořák, za Sportovní klub Jiří Kadlec a za Orla V. Kliment.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová