O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 212

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Čejka, členy Fr. Albrecht, jehož brzy vystřídal V. Beran, dále Sylv. Dvořák, Vlad Hošpes, Lud. Kafková, Jos. Kučera a dr. A. Šich.
29.II. Ustanoven akční výbor učitelů a profesorů, jehož předsedou se stal J.V. Dobiáš z Německého, místopředsedy ing. Jos. Šlerka‚ Stan. Došla, jednatelem Josef Večeřa.
3.III. Konána první pracovní schůze Místního akčního výboru, jehož předsedou se stal odborný učitel Stan. Kotlář. Členové: J. Musil, R. Remeš, F. Padalík, B. Pohanková, ing. K. Mrkvička, Fr. Albrecht, velmi brzy vystřídaný V. Beranem, J. Konvalinka, J. Vurcl, A. Žák, F. Kožíšek, L. Rakovská, M. Mareš, E. Konaříková, M. Dokulil, dr. A. Šich, B. Padrtka, J. Doležal, F, Korbář, F. Stejskal, K. Budín a J. Rozsypal. Rezignoval člen MAV Jar. Chlumecký, za něhož kooptován K. Budín. Z rozhodnutí akčního výboru odvolání ze svých funkcí všichni členové místního Národního výboru za stranu lidovou a národně socialistickou, až na lidovce. Jos. Okůrku, Jar. Líbala a Fr. Pavlovského a národní socialisty Jiřího Musila a Lad. Obra. Na uvolněná místa v radě MNV jmenování Fr. Padalík, Fr. Hlavatý, Ant. Žák, Jar. Doležal a Vil. Beran za KSČ, Al. Částek, Josef Petr a Mir. Mareš za SD Členy pléna MNV se stali: za KSČ dr. A Šich, Fr. Vítek, Ant. Zástěrová, za sd dr. Rosenbaum, J Vurcl, A. Vašík, L. Rakovská, J. Rozsypal. Nově přiděleny také referáty. Vodovod, průmysl a živnosti Al. Částek, zemědělství jatky a trhy J. Petr, zásobování a práva města F. Padalík, věci sociální a bytové B. Pohanková věci kulturní a lesní V. Beran.
Dále byl zproštěn své funkce dosavadní kustos Horáckého muzea profesor Josef Fiala, jehož nástupcem ustanoven ředitel v.v. Stanislav David. Také pohodný Popelka byl zbaven svého zaměstnáni a nahražen V. Kovandou, Z úředníků ONV dáni k dispozici ZNV komisaři dr. J. Pavlinec a dr. Kubica. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová