O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 211

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Podle příslušných směrnic a pokynů byl utvořen definitivní Okresní akční výbor, jehož hlavním úkolem bylo odstranit z politického, hospodářského i kulturního života všechny nežádoucí živly, stojící nebo bojující proti novému řádu. Jeho členy byli v podstatě členové výboru prozatímního s menšími změnami ve výběru osob. Jeho předsedou byl zvolen předseda okresního Národního výboru A. Houf, jeho náměstky V. Černý a O. Kafka, sekretářem F. Zástěra. V první schůzi 26. února prověřeni členové ONV. Všichni členové za stranu lidovou a národně socialistickou byli zbaveni funkci. Dále byli svých funkcí zproštěni: úřední lékař dr. K. Havlík okresní školní inspektor F. Lahodný, ředitel nadačního velkostatku Ludvík Hájek a důchodní téhož velkostatku B. Hejno. Místa vedoucího úředníka Hospodářské záložny zbaven Z. Smetana a jeho nástupcem ustanoven V. Beneš. Národním správcem záložny ustanoven ing. K. Mrkvička, jehož brzy vystřídal Vil. Beran. Národní správa městské spořitelny, jejímž vedoucím úředníkem ustanoven I. Klimeš vystřídaný zanedlouho Jar. Rýdlem vedl až do svého odchodu z Nového Města dr. A. Šich. Národní správa obce peněžních ústavů měla za úkol připravit jejich sloučení. Ředitelem hospodářského družstva místo L. Staňka ustanoven dosavadní správce lihovaru Jos. Mlíka. Druhý okresní školní inspektor L. Jaroš odešel do Uherského Hradiště. Novými školními inspektory ustanoveni M. Šajnar a V. Šácha, inspektorem knihovním odborný učitel z Jimramova Mir. Hošpes. Vedoucí úřadu Okresního národního výboru Fr. Bezloja přeložen k zemskému Národnímu výboru v Brně. Jeho nástupcem se stal dosavadní vrchní komisař dr. Aug. Krejčíř.
Utvořen akční výbor Sokola. Jeho předsedou se stal Robert

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová