O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 21

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

20. 12. Světlým bodem v temných dnech prosincových byla rozhlasová zpráva z Londýna, že se tu ustavil československý národní výbor, jehož členy byli dr. E. Beneš, generál Ingr a Viest vyslanec Osuský, dále pak politikové a národohospodáři Outrata, Ripka, Slávik a Šrámek. Tento výbor byl uznán britskou vládou jako představitel československého státu. Zpráva vzbudila novou naději a víru, že se přece jenom dosavadní politická situace musí změnit v náš prospěch, při čemž nás posilovalo vědomí, že už existuje v zahraničí naše skutečná vláda, vedená dr. E. Benešem, o němž jsme byli všichni pevně přesvědčeni, že jeho boj o naši svobodu skončí plným vítězstvím. Věřili jsme, že jistě bude vykoupeno mnoha obětmi krve i majetku, že ale přijde, musí přijít. Vždyť jenom víra v budoucí vítězství to byla, která nás posilovala a dovolovala překonávat všechny, potíže onoho velikého koncentračního tábora, kterému se říkalo Protektorát.

Rok 1940
14. 1. Konal se koncert Vachova sboru moravských učitelek, řízený Břetislavem Bakalou. Sborové skladby předních českých skladatelů, zazpívané jedním z nejpřednějších našich reprodukčních těles daly na chvíli zapomenout na strasti doby a přednášky účastníky koncertu do vysokých oblastí ducha, kde není násilí, útisk a bolest, kde vládne jenom lidský duch u umění čistém, posvátném a povznášejícím.

31. 1. Na schůzi městského zastupitelstva jednáno a návrhu okresního školního výboru, aby pětitřídní obecná škol smíšená byla rozdělena na samostatnou školu chlapeckou a dívčí. Návrh přijat a zároveň

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda