O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 209

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lábové a M. Přibylové. U městské spořitelny bude uzavřena výpůjčka 450.000 Kčs na rozšíření vodovodu a zálohově 518.000 Kčs na stavbu osmi bytových jednotek, než Zemská banka vyplatí  městu zbytek půjčky. Vypůjčí se také potřebná částka na stavbu patnácti bytových jednotek Chirany na pozemcích před zastávkou. Konečně rozhodnuto zvýšit poplatky tržní a ponechat beze změny poplatky jateční.

Únorové události. Převratné události které změnily od základů naše vnitropolitické poměry a převedly náš národ a stát na cestu k socialismu, měly přirozeně pronikavý ohlas i v našem městě. Není úkolem místního kronikáře zachytit veliké dění v rámci celostátním, nýbrž jenom to, co se bezprostředně dotklo života našeho města a podniklo změny.
Rozhlasová večerní zpráva dne 20. února o demisi národně socialistických a lidoveckých ministrů dr. Zenkla, dr. Drtiny, dr. Ripky, dr. Stránského, dr. Šrámka, dr. Procházky, ing. Kamenického a Hály vzbudila očekávání, co přinesou nejbližší hodiny a dny. Všem bylo jasné, že jde o nejzávažnější krizi naší lidově demokratické republiky. Sjezd revolučního odborového hnutí v Praze dne 22. února ukázal jasné směrnice pro další vývoj na cestě k socialismu v dalším znárodňování a v převzetí moci tvořícími se akčními výbory a vládou obrozené Národní fronty. Na úterý 24. února vyhlášena jednohodinová generální stávka, která měla v celém státě i v našem městě plný úspěch. Projevy závodních rad novoměstských podniků , učitelských sborů škol a úřadů, souhlasící s usneseními nedělního sjezdu RVH, byly odeslány Ústřední radě odborů. Ve středu 25. února konala se na Václavském náměstí v Praze velká mani-

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová