O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 208

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nesl návrh resoluce, žádající zajištění revolučních vymoženosti v oboru lidové správy v nové ústavě republiky. Resoluce byla hlasy členů pléna MNV za stranu lidovou, národně socialistickou a sociálně demokratickou zamítnuta.

24. a 25.I. Konány tradiční tentokrát už třicáté, lyžařské závody sportovního klubu. Počasí závodům valně nepřálo. Chyběli také nejlepší závodníci novoměstští, kteří reprezentovali naší republiku na zemních olympijských hrách ve Sv. Mořici. Přesto ale byla účast závodníků pěkná a uspořádání bezvadné.
29.I. Plenární schůze místního Národního výboru. Usneseno rozdělení obecních pozemků u nádraží mezi ulicí Stalinovou a projektovanou ulicí pod tržnicí na dvě stejné části a odprodat žadatelům na stavbu obytných domů nebo živnostenských provozoven jeden m2 za patnáct kčs, při čemž kupující přispějí na výkup pozemků pro zřízení nové ulice. U všech kupujících  stanovena podmínka, že stavby dokončí do tří let.

Z pozůstalosti M. Skuteckého bude zakoupena louka a rybníček za Žďárskou ulicí za 35.000 Kčs. Do místní rolnické komise, která má provádět revizi pozemkové reformy, byly zvoleni: za stranu národně socialistickou A. Buřval členem a A. Slonek náhradníkem, za stranu lidovou Josef Šenkyřík a Fr. Šenkyřík, za strany sociálně demokratickou J. Petr a A. Vašík mladší, za stranu komunistickou dr. A. Šich a V. Štefl, za Jednotný svaz českých zemědělců K. Jeníček a K. Košík (čl) u J. Okůrka, F. Daniel a F. Kotínský (náhr.). Konečně za zájemce o půdu O. Smetana a F. Vyplašil. Dále rozhodnuto zakoupit pozemky od F. a M. Kabelkových, M. Ka-

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová