O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 207

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 V prvních třech měsících roku pokračovaly přednášky osvětové školy. 15. ledna měl prof. F. Rothschein referát i radioaktivitě, 22. ledna prof. Josef Mikulec. O době Karla IV., 29. ledna Ing. Josef Šterka v našem bílém zlatu, v únoru Ing, Josef Šlerka O našem bílém zlatu, v únoru Ing. Josef Šlerka O skle, J. Mikulec O roce 1848 a F. Rothschein Jak poznáváme vesmír 28. ůnora přednášel zemský inspektor B. Uher O jednotné škole druhého stupně, 4. března dr. Blažke O socialistickém názoru světovém a 18. III. prof. Riedel o poměru KSČ ke kultuře.

19.I. Konána plenární schůze místního Národního výboru Provedeno na ní přídělové řízení zemědělského majetku po osídlencích pohraničí v katastrálním obvodu obce. Část získal MNV pro arondaci obecních pozemků, zbytek rozdělen uchazečům z řad zemědělců. Vypsána užší soutěž na stavbu dvanácti bytových  jednotek. Oferoval pouze stavitel Fr. Nečas, který nabídl vystavět dva domy v ceně asi 1,200 000 Kčs. Probrány připomínky a námitky proti městskému regulačnímu plánu z nichž některé zamítnuty, jiné doporučeny k provedení.  V doplňovacích volbách do pléna MNV zvolen za Fr. Vítka (l) Josef Mokrý (l), náhradníky za čsl. stranu lidovou L. Kubík, A. Budín a Fr. Kotínská. Místo ředitele J. Tulise (ns) zvolen do rady MNV Mil. Messenský. Náhradníky členů pléna zvoleni za národní socialisty J. Čejka, dr. J. Pavlinec, J. Ondráčková a J. Pavlišová. Do bytové komise zvolen za J. Hrbotického (sd) J. Vurcl (sd). Předsedou správní komise městské spořitelny zvolen profesor Josef Mikulec, místopředsedou Jiří Musil, předseda MNV. Člen pléna MNV Fr. Uher (ksč) před-

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová