O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 203

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Závod pro výrobu chirurgických nástrojů Chirana byl definitivně přiznán Novému Městu na Moravě, a s výstavbou že se začne v příštím roce.
Téhož dne konána v rámci přednášek vyšší školy osvětové přednáška rumunského konzula dr Stany u Rumunska, se s velebnými obrazy a s ukázkami reprodukované lidové hudby světské i duchovní. Pěkná a četně navštívená přednáška měla vysokou úroveň a zanechala pronikavou odezvu. Příštího dne vykonal konzul Stacca přednášku pro žactvo místních škol.
19.XII. Konala se tradiční slavnost vztyčení vánočního stromu republiky. Vhodné básně recitovaly žákyně reál. gymnázia, krátký ale myšlenkově hluboký proslov měl předseda okresní péče o mládež Štursa. Koledy zazpívaly žákyně měšťanské školy a chrámový pěvecký sbor, řízený prof. J. Mikulcem
17.XII. Zemřel po dlouhém bolestném utrpení lékárník František Med, pečlivý a ochotný služebník a rádce lidu, Sokol, milovník krásné knihy a moderního výtvarného umění, nade vše pak nesmírně dobrý a laskavý člověk. Jeho pohřbu dne 21.XII se zúčastnili veliké davy lidí, které mu tak prokázaly poslední poctu. Význam zesnulého jako lékárníka, Sokola a člověka ocenili ve svých projevech tři řečníci. Ačkoliv pocházel odjinud, srostl s městem i jeho obyvatelstvem do jehož myslí i srdci zapsal se památkou lidsky čistou a trvalou.
V měsíci prosinci zahájil sportovní klub stavbu velkého lyžařského můstku podle plánů arch. Jarolímka u škrobárny. Stavební náhled bude asi 1mil. Kč. Při stavbě vydatně pomáhali vojáci.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová