O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 202

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

vého pěveckého sboru s pořadem významných děl českých skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka, Křížkovského a Maláta. Všechny podniky měly pěknou úroveň a byly slušně navštíveny.
V měsíci listopadu hodně pršelo, a proto polní práce se prováděly za značných potíží.

4. XII. Konala se plenární schůze místního národního výboru za účasti 26 členů a 8 náhradníků. Strana národně-socialistická delegovala za ředitele J. Tulise, který byl jmenován okresním školním inspektorem v Třebíči a resignoval proto na členství v MNV, J. Šincla. Na pořadu bylo jednání o provedení přídělového řízení, týkajícího se zemědělského majetku osídlenců v pohraničí. Pro rozpory v názorech provedení odloženo. Schváleno nepopulární zvýšení vodného na rok 1948, a to tak, že jeden m3 vody bude stát 4 Kčs, nájemné z vodoměru bude 48 Kč ročně. Úměrně budou zvýšeny také paušální poplatky konsumentů vody bez vodoměrů. Zřízena mimořádná vyživovací komise, jejímiž členy budou: za politické strany A. Honzl. R. Mokrá, K. Doubková, B. Mikeška, F. Padalík, L. Rakovská, za jednotný svaz zemědělců F. Kotínský a A. Buřval, za spotřebitele M. Svítilová a R. Remeš. Předsedou zvolen zásobovací referent MNV Fr. Padalík. Dále zvolena technická komise, která bude mít dohled při stavbě měšťanské školy; jejími členy jsou A. Chroust, K. Mrkvička, J. Petr a K. Pokorný. Do komise volební zvoleni J. Litochleb, L. Staněk, K. Indra, J. Vurcl, J. Živný, F. Albrecht, J. Pavlík a M. Procházka, do komise reklamační F. Pochop, V. Smetana, S. Dvořák, V. Černý, V. Beran, R. Remeš, F. Číhal a J. Husák. Rozhodnuto, aby v r. 1948 bylo provedeno vydláždění druhé poloviny náměstí a přemístění kašny se sochou Vratislava z Pernštejna. K úhradě bude použito nevyčerpané částky z výpůjčky pro tento účel ve výši 1 mil. Kčs z roku 1947. Předseda MNV konečně oznámil, že

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková