O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 201

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

lisace, rozšíření vodovodu a stavba stadia, hotelu, turistické chaty, noclehárny a rozšíření autobusové dopravy. Vybudování dálnice Plzeň – Ostrava v našem úseku, dlažba ulic, stavba trati Polička – Nové Město na Mor. – Velké Meziříčí. Vedle těchto projektů hlavních plánuje se ještě celá řada projektů menších. Je to plán v celku jistě nadměrný, a bylo by si přát, aby alespoň to nejdůležitější bylo v budoucích letech uskutečněno.

19. XI. Zahájeny přednášky vyšší osvětové školy, organisované péčí okresní osvětové rady. Přednášet budou jednak profesoři reál. gymnasia, J. Mikulec (dějiny Slovanů, doba Karla IV. rok 1948), prof. ing. J. Šlerka (vybrané kapitoly z chemie) a prof. F. Rothschein (vybrané kapitoly z fysiky), jednak odborníci cizí, hlavně brněnští (univ. prof. Trýb, dr. Blažke, B. Uher a jiní. Přednášky budou jednou za týden ve čtvrtek v učebně reál. gymnasia. Současně zahájeny odborné kursy jazykové a technické.

20. XI. Zemřel po delší těžké chorobě předseda společenstva pekařů, ruský legionář, dlouholetý člen městského zastupitelstva a lesní referent, v poslední době člen pléna místního národního výboru Adolf Zezulák. Pohřeb za veliké účasti přátel a známých zesnulého byl důkazem přízně a úcty, jaké se tento dobrý, vlastenecky cítící a poctivý živnostník těšil v širokých vrstvách obyvatelstva našeho města. Jeho památka budiž zachována ve cti.

Kulturní odbor lidového domu uspořádal v listopadu přednášku primáře int. oddělení okr. veřejné nemocnice dr. M. Štursy, o tuberkulose, prof. F. Rothscheina o atomové energii a 24. listopadu koncert chrámo-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková