O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 200

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

politických, sociálních, hospodářských i kulturních nutnou cestu k revolučnímu otřesu říjnovému, který odstranil řád starý a nastolil politický, sociální i hospodářský řád zcela nový a osobitý, zhodnocen význam říjnové revoluce pro Rusko, Evropu, svět a konečně i nás.

6. XI. Za účasti 25 členů a jednoho náhradníka se konala plenární schůze místního národního výboru. Schváleno uzavření výpůjčky ve výši 300.000 Kčs a u městské spořitelny na zachycení dalších pramenů pro vodovod, jejichž potřeba je naprosto naléhavá. Jedná se o zachycení nových pramenů na Musilově louce u Studnic a o nové prameny u Vlachovic. Dále vzata na vědomí resignace H. Václavíka (ksč) na členství v plénu MNV; jeho nástupcem se stává R. Remeš. Hlavní část pořadu schůze zabrala rozprava o návrhu budovatelského plánu pro město v připravovaném příštím plánu pětiletém. Jedná se o tyto projekty: stavby nových budov pro okresní národní výbor, finanční úřady, okresní soud, poštovní úřad, úřad ochrany práce, všechny v jednom bloku. Dále vybudování továrny na léčebnou mechaniku, jatek, retenční nádrže, dalších podniků průmyslových, posílení dosavadního průmyslu, vybudování přádelny lnu, čistírny lihu, konservárny masa a nové mlékárny. Výstavba druhé a třetí etapy stavby škol, definitivní umístění školy mateřské a pro ženská povolání, domova mladých při základních školách odborných a kulturního domu. Vybudování strojní stanice, prádelny, zakoupení lesa Zvoláka, rozšíření vlastního lesního majetku, regulace toků, úprava parků, výstavba okr. chorobince, jeslí, kanceláří pro sociální instituce, okresního dětského domova, domu zdraví, lázní, koupaliště, dalších bytů, kana-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková