O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 20

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

českých vzdělanců, bylo české vysoké školy na tři léta zavřeny, devět studentů zastřeleno a mnoha dalších vzato do vazby“. Poprvé tu jasnou řečí promluvila studentská mládež, která manifestovala proto násilí okupantů, pro svobodu a pro republiku, po prvé ale také poznalo české obyvatelstvo, že Němci budou bez milosti střílet a posílat do koncentračních táborů každého, kdo jim bude nepohodlný. Z toho vyrostly ve městě obavy z dalších dnů, které se bohužel ukázaly horšími a hrůznějšími, než si kdo dovedl vůbec představit. Osud vysokoškolských studentů, odvlečených do koncentračního tábora v Oranieuburku u Berlína sdílelo také několik abiturientů novoměstské reálky.

29. 11. Na nárožích četla se vyhláška zemského presidenta dr. Cahy o zdravení říšských vlajek, státních symbolů a vojenských standart. Že jsme už zcela v područí Němců bylo zřejmé z toho, že se ve vyhlášce nařizovalo pod přísnými tresty, že je třeba zdravit říšské symboly a vlajky postavením se do pozoru, a milostivě se povolalo, že ten, kdo chce, může také zdravit vztyčenou pravicí po způsobu nacistickém

1. 12. Odešel do pense dosavadní ředitel státní reálky Emanuel Jireček, který působil v Novém Městě na M. od 1. září 1936. Byl to klidný a rozvážný člověk, cele oddaný správě ústavu a výchově jeho vedení svěřeného žactva. Mnoho do veřejného městského života nezasahoval, a je možné, že jej dost našich spoluobčanů ani neznalo. Léta odpočinku rozhodl se trávit v našem městě. Jeho nástupcem stal se profesor reál. gymnasia v Brně na Poříčí Ladislav Staněk jako zatímní správce ústavu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda