O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 2

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

5. 6. Společenstvo řezníků a uzenářů v Novém Městě na Moravě uspořádalo v jubilejním roce dvacetiletého trvání Československé republiky slavnost svěcení a rozvinutí praporu pod záštitou městské rady a Zemské jednoty v Brně. V předvečer slavnosti uspořádán na náměstí koncert Kmochovy kolínské hudby. V slavnostní den byl budíček, vítání hostů a zápis do pamětní knihy, od ½ 10 do ½ 11 hod. koncert Kmochovy duby na náměstí, potom poležení věnců k pomníku presidenta Osvoboditele a k pomníku padlých vojínů a polní mše svatá se svěcením praporu. Odpoledne slavnostní průvod od nádraží na náměstí, kde slavnost rozvinutí praporu. V lipové aleji u sokolovny lidová veselice večer tanec ve všech místnostech sokolovny. Pěkné počasí, dobra organizace a velká účast zaručily plný zdar slavnosti.

18. a 19. 6. V těchto dnech konán ve městě slet dorostu a členstva sokolské župy Pernštejnské. V sobotu 18. 6. Uspořádán v sokolovně předsletový večer s programem tělocvičným a hudebním. Cvičili dorostenci a dorostenky prostná a muži na hrazdě. Sólová a sborová čísla zazpívali a zahráli ing. Fr. Weinreb, ing. V. König, A. Rovenský, J. Jelínek, Fr. Rydval, E. Koňaříková a M. Přibylová. Na klavír doprovázela M. Drdlová a Fr. Kožíšek. Po pořadu byla volná zábava. V neděli dopoledne provedeny zkoušky na odpolední cvičení a položeny kytice na hroby sokolských činovnic, k pomníku presidenta Osvoboditele, v pomníku padlých a k lipám v aleji u evangelického hřbitova. Odpoledne slavnostní průvod městem na cvičiště u sokolovny, kde hol státní vlajce, proslov zástupce ŠOS a odevzdání vlajky, věnované odbočkou svazu čsl. důstojníků v Novém Městě na Moravě dorostencům jednoty N. M. Pak následovala sletová prostná dorostenců a dorostenek,

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda