O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 199

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

naše svobodná demokratická republika, nechť odolá po všechny časy všem nepřátelským náporům K tomu nám žijícím i budoucím dopomáhej, dílu našemu žehnej Otče náš.
Slavnostní projev učinil zemský kulturní referent, prof. Fr. Loubal. Poukázal na potíže s výstavbou nových škol a ocenil svorné úsilí všech členů místního národního výboru dát městu a jeho mládeži důstojnou moderní školní budovu, která by byla důkazem, že i v době těžkých hospodářských starostí a rozmanitých úkolů a povinností všeho druhu pamatovalo město na prvním místě na výstavbu školy pro mládež dnešní i pro generace budoucí. Předseda MNV slíbil, že se s celým místním národním výbore vynasnaží, aby bylo možno co nejdříve dát hotovou a náležitě vybavenou školu jejímu vlastnímu účelu, t. j. vyučování. Potom následovalo veliké množství poklepů, při nichž nejčastěji se ozývalo přání, aby nová škola stala se především dílnou ducha a lidskosti, vedla ke vzdělání, k výchově charakterů, k zbožnosti pravé lidskosti a snášenlivosti.

1. – 7. XI. Oslavy třicátého výročí ruské revoluce říjnové byly provedeny ve dnech 1. až 7. listopadu. V prvních dnech listopadových provedl dramatický odbor Sokola a akad. spolku Horák Simonovovu hru „Ruští lidé“ v režii V. Hošpese. Hra ve výrazných typech ruských postav, zapojených do dramatického dění poslední války, ukázala osobitost charakterů ruských lidí nám blízkých, námi ctěných a milovaných. Představení mělo vysokou úroveň. Vlastní oslava se konala 7. listopadu v sále sokolovny. Recitovány vhodné básně, zazpívány ruské partyzánské písně a v proslovu prof. J. Mikulce, založeném historicky a objasňujícím vývojem ruských poměrů

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková