O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 198

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

řádky čtou, a všem budoucím, kdož je čísti budou, vřelý stisk ruky a srdečný pozdrav s upřímným přáním života v požehnání tvůrčího míru na zemi pro všechny časy. Nové Město na Moravě, které už z dob A. Želechovského ze Želechovic vždy dbalo a se staralo o řádné vybudování a vybavení škol, vytklo si po přejití nacistického pekla ve znovuvzkříšené svobodné československé republice za přední úkol dvouletého budovatelského plánu vlády opatřit mládeži obecných a měšťanských škol nové, důstojné dílny lidskosti. Zahajujíce toto významné dílo vkládáme do základního kamene tento pamětní list, který má svědčiti o správném pochopení novoměstského občanstva o důležitosti řádně vybudované a vedené školy pro vývoj národa. Mládeži to nejlepší, toť bylo rozhodujícím při uskutečňování předsevzatého plánu. Na pozemcích, na nichž ještě před 100 lety museli naši předkové robotovat a se hrbit před cizáckým panstvem, vyroste školská čtvrť, kde budou naše děti vzdělávány a vychovávány k sociální spravedlnosti, k opravdovému bratrskému soužití, k věrné, čestné a poctivé službě národu a vlasti. Stavební plány na školní budovu vypracoval brněnský architekt ing. E. Škarda, provedení stavby bylo zadáno ze šesti soutěžících firem staviteli J. Máškovi z Brna za částku 17,342.798 Kčs. Místní národní výbor v N. Městě na Moravě za předsednictví J. Musila, traťmistra ČSD s podporou zemského národního výboru moravskoslezského snaží se vybudovat na tomto místě důstojný památník druhého osvobození v našem městě, aby sloužil mládeži, která je naší budoucností i nadějí. Nechť školy novoměstské v budoucnu víc a více vzkvétají a skýtají našim synům a dcerám nejlepší základy vědění a výchovy k prospěchu národa a všeho lidstva. Kéž stanou se odchovanci našich nových škol pevnou a nerozbornou záštitou republiky Benešovy a Masarykovy! Nechť sílí

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková