O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 197

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

a oddanou lásku k němu. Bronzová busta byla odvezena do Prahy k roztavení. Zachránila se však a byla vrácena městu, které ji tohoto dne postavilo na důstojný podstavec nově zbudovaného pomníku. Nechť připomíná nám i budoucím generacím Masarykův věčně živý odkaz vítězící pravdy, lásky k bližnímu, k národu i ke všemu lidstvu a poctivosti v životě soukromém i veřejném. Stalo se 28. října 1947, kdy byl presidentem republiky Masarykův oddaný žák a přední spolupracovník, dr. E. Beneš.
Vlastní slavnost konala se v jedenáct hodin dopoledne. Zahájil ji pěvecký spolek Smetana zapěním Bendlova Chorálu národa českého a předseda místní osvětové rady odb. učitel J. Koudela. V krátkém ale výstižném a působivém proslovu zhodnotil význam 28. října a T. G. M kulturní referent zemského národního výboru prof. Fr. Loubal zdůrazněním všeho dobrého a positivního, co přineslo našemu národu období první republiky po 28. říjnu 1918. Potom byl dekorován záslužnou medailí účastník zborovské bitvy J. Bukáček.
Odpoledne se konala slavnost kladení základního kamene k budově měšťanské školy na staveništi za sokolovnou. Ve 14 hodin vyšel od budovy staré školy průvod školní mládeže, zástupců okresního nár. výboru, členů rady a pléna místního národního výboru, zástupců církví, spolků, korporací a občanstva, který prošel městem na staveniště, kde vztyčena státní vlajka a žákyně dívčí školy měšťanské zazpívaly vhodné sbory. Vlastní slavnost zahájil ředitel dívčí školy měšťanské J. Tulis, který také přečetl text listiny, která bude vložena do základního kamene. Text, který složil ředitel Kaláb, graficky vyzdobil Mistr K. Němec a vkusnou měděnou schránku zhotovila firma Částek, zni: Všem dnešním, kdož tyto

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková