O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 196

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

Měsíc říjen vyznačoval se velmi krásným, teplým počasím, ale stále ještě velikým suchem. Bylo možno úspěšně prováděti všechny polní práce, jen sít nebylo možné pro velké sucho, které vyprahlo a vysušilo zemi tak, že by z ní žádné zrnko nevzklíčilo. Proto jako spása, hodná zaznamenání pro paměť budoucím byly přijaty první kapky deště, spadlé na žíznivou zemi 16. října po několikaměsíčním suchu (naposled vydatněji pršelo v květnu), po nichž se po dvou dnech objevily za silného větru i první vločky sněhové.

27. X. Kolem poledne proběhla hustými špalíry novoměstského obyvatelstva, hlavně mládeže, štafeta sokolského běhu od hranic republiky do Tyršova domu v Praze, provedená v novoměstském úseku členy a dorostem místního Sokola.

28. X. Výročí státního svátku 28. října oslaveno letos méně honosně, ale důstojně, a hlavně činy. V ranních hodinách položeny věnce k nově postavenému pomníku T. G. Masaryka před obchodem knihkupce Fr. Fialy, do jehož základů vedle staré pamětní listiny, která se při nadiktovaném odstranění pomníku v r. 1940 zachránila, vložena listina nová, jejíž text sestavil prof. J. Mikulec, graficky upravil J. Šebek a vkusné pouzdro zhotovila firma Částek. Text listiny zní: V památný den 29. výročí 28. října 1918, dne, v němž zásluhou T. G. Masaryka, prvního presidenta osvobozené republiky, jehož vděčný lid nazval Osvoboditelem, dostalo se našemu národu svobody a politické samostatnosti, znovu jsme postavili jeho pomník, který byl násilně odstraněn v červnu 1940 německými okupanty v domnění, že zničením jeho pomníku zničí i v srdcích českého národa úctu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková