O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 195

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

v kabinetní kanceláři na pražském hradě do rukou kancléře J. Smutného diplóm čestného občanství města p. presidentem republiky Dr. E. Benešovi (text složil J. Mikulec, graficky upravil J. Šebek, vazbu provedl B. Pleva) a jako upomínkový dar tepaný kávový soubor provedený firmou A. Částek. Zdravotní stav pana presidenta nedovolil, aby přijal deputaci osobně, a proto poděkoval městu i obyvatelstvu za prokázanou poctu a dar dopisem tohoto znění: Milí spoluobčané, již v květnu minulého roku bylo mi hlášeno, že u příležitosti prvního výročí osvobození Vašeho města zvolili jste mne čestným občanem. Vzal jsem tehdy toto Vaše usnesení se souhlasem na vědomí a vzkázal Vám, že si Vaší pocty upřímně vážím. Diplom čestného občanství, který jste mi nyní doručili, dává mi opětovnou příležitost, abych Vám poděkoval za Vaši pozornost. Nové Město na Moravě je středem tohoto horského kraje, jehož kráse se každoročně obdivuji při svých cestách do moravského letního sídla. Znám dobře těžkou práci i potřeby Vás všech na Vysočině, kde z rozmezí Čech a Moravy můžete pohlížet do obou zemí a srovnávat úspěchy, jichž v ušlechtilé soutěživosti dosahují jednotlivá města na obou stranách hranic. Chtěl bych Vám jen říci, abyste své úkoly plnili ve svorné spolupráci bez zřetele k politické příslušnosti a bez rozdílů osobních názorů právě tak, jako jsme všichni svorně pracovali k našemu osvobození za těžkých let válečných, Vy zde, my za hranicemi, jsouce prodchnuti především velkým příkazem spolupráce vzájemné úcty jednoho k přesvědčení druhého. Přijměte, prosím, téže můj upřímný dík za krásný soubor darů, jež jste mi poslali. S pozdravem Váš Dr. E. Beneš.
Tatáž deputace odevzdala diplom čestného občanství a cyklus obrazů Mistra Karla Němce jako upomínkový dar p. ministru národní obrany, arm. generálu Ludvíkovi Svodobovi.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková